Γλώσσα:  GreekEnglish
Κατηγορίες
Προσωπικά Δεδομένα
Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες του MapShop, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να μπορούν να επικοινωνούν με το κατάστημα, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το MapShop μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό την μέτρηση της επισκεψιμότητας, τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών για προϊόντα και τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Το MapShop δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με MapShop τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του.

Οι χρήστες του MapShop δεν είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Προσωπικά δεδομένα απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να μας στείλουν email.

Cookies

Το MapShop είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το MapShop δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το MapShop έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό-κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό-κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του MapShop.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει το MapShop

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με το παρόν κείμενο, ως Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ok